มทร.ล้านนา ลำปาง

กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่สอบผ่านทุกรอบจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บนี้ ภายในวันที่ 1 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ โควตาพิเศษ 3 ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาพิเศษ 3 ลำปาง ปีการศึกษา 2566
เลื่อนจ่ายค่าเทอม โควตาพิเศษ 1 ลำปาง 66 เฉพาะคณะวิทยฯ 35 ราย (คลิ๊กเพิ่ออ่านประกาศ)กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ๓ ลำปาง ปีการศึกษา 2566
************ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาพิเศษ 3 ลำปาง ของผู้เข้าสอบหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าภาคปกติและภาคพิเศษ จากเดิมอาคารเอนกประสงค์ เปลี่ยนเป็น อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 02-201**************หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนการรับ

ค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
**เข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร**


ติดต่อ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ เบอร์ติดต่อ 054-342-547 ต่อ 211