มทร.ล้านนา ลำปาง
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ Extra Lanna 2
ประจำปีการศึกษา 2564ไฟล์ประกาศรับสมัคร Extra-lanna-2-64.pdf
1. กำหนดการรับสมัคร 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564
2. ชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564
โดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของธนาคาร หรือ จ่ายผ่าน แอพลิเคชั่น E-Banking เลขที่บัญชี 194-1-07039-2 ชื่อบัญชี เงินสมทบรายได้ทั่วไป มทร.ล้านนา (RAJAMANGALA UNIVERSITY) ธนาคารกสิกรไทย สาขาฉัตรไชย ประเภทกระแสรายวัน

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://reg.lpc.rmutl.ac.th/
4. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทางแอพลิเคชั่นออนไลน์ ตามที่แต่ละคณะกำหนด
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th
6. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/64 รอประกาศกำหนดการจากส่วนกลาง
7. เอกสารกำหนดการสำหรับนักศึกษารอบ Extra lanna 2 ปีการศึกษา 2564

* ด้วยสถานะการ covid-19 กำหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด***

**หมายเหตุ** ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Extra Lanna 2 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 🎯🎯( เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ลำปางเท่านั้น) 📣📣ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน เข้า Link ห้องรวมรอสัมภาษณ์ก่อน (เพื่อเช็คชื่อรอกรรมการเรียกสอบสัมภาษณ์รายบุคคล) รายละเอียดตาม Link นี้ https://engineering.rmutl.ac.th/web/entrance/tcascurri_detail.php?id=54&tcas=2&g=B&ex=5 งานรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ENGINEERING.RMUTL.AC.TH งานรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

**เข้ากลุ่มเพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร**